Kalelja (6)

KALELJA – je uspela da sačuva dobrim delom svoju originalnu gradsku strukturu koje je putnik Zamora opisao 1790. godine kao ’’najlepše mesto koje smo videli na našem putovanju, sa svojim ravnim i širokim ulicama, uređenim građevinama, čistim ulicama i toaletima’’… Danas je Callela interesantna za porodična letovanja, jer i ako ima nekoliko poznatih diskoteka, ipak je mirna za odmor sa svojim šetalištima, komercijalnim zonama, kafeima i restoranima.

 

suncobran100m • max 4 • PP • od

Preporuka
|||||||||||||||||||||||||

suncobran400m • max 4 • PP • od

suncobran100m • max 4 • PP • od

suncobran350m • max 4 • PP • od

suncobran100m • max 4 • PP • od

suncobran50m • max 3 • ND • od