Grad Rodos (8)

Preporuka
|||||||||||||||||

suncobran150m • max 3 • ND • od 479€

Preporuka
||||||||||||||||

suncobran250m • max 3 • PP • od 539€

wi fi freeparking restoran

suncobran500m • max 4 • NA • od 439€

wi fi free

suncobran150m • max 3 • ND • od 529€

suncobran250m • max 2 • ND • od 735€

suncobran100m • max 3 • ND • od 615€

bazen 01 restoran wi fi free

suncobran200m • max 3 • PP • od 1015€

bazen 01 restoran wi fi free

suncobran350m • max 4 • All • od 1355€

bazen 01 restoran wi fi free