Banatski lagano - Vršac

|||| |||| ||||

Termin putovanja:
31.10.2020. godine

 

Velika Plana / Beograd - Kovin - Bela Crkva - Vršac - Beograd / Velika Plana
Polazak u 07h ispred Muzeja 25.maj - Kuća cveća iz Beograda / Polazak u 07h iz Velike Plane sa parkinga ispred hotela Moment i Mc Donalds-a. Vožnja preko Kovina i Bele Crkve do Vršca sa usputnom pauzom na Belocrkvanskim jezerima radi razgledanja i odmora. Nastavak putovanja do Vršca. Razgledanje grada započinje panoramskim obilaskom Vladičanskog dvora (dvor eparhije banatske), sagrađenog u periodu 1757. - 1760. god., u vreme vladike Jovana Georgijevića. U okviru zgrade nalazi se kapela Sv. Arhangela Mihajla i Gavrila. Obilazak Saborne Crkve Sv. Nikolaja (saborna crkva ili katedralni hram Sv. Nikole). Zidana je od 1783. do 1785. godine, na istom mestu na kojem se nekada nalazila stara crkva. Nakon toga predviđen je obilazak muzeja Konkordija i stare apoteke. Apoteka potièe iz druge polovine 18. veka i u njoj je 1784. godine otvorena prva vršačka lekarna pod imenom Kod spasitelja U njoj je izložena zbirka predmeta iz oblasti istorije zdravstva i spomen zbirka Paje Jovanovića. Panoramsko razgledanje Rimokatoličke Crkve Sv. Gerharda. Crkva je zidana je na mestu gde se od 1728. godine nalazila prva, stara crkva. Izvedena je u stilu neogotièke arhitekture i jedna je od najlepših i najveæih katolièkih crkava na ovim prostorima. Slobodno vreme za individualni ruèak. Posle ruèka obilazak Vršaèkog Brega na kome se nalazi tvrðava koju svi zovu “Kula”. Tvrðava se nalazi na samom vrhu brda nad gradom i predstavlja ostatak srednjevekovnog utvrðenja, nekadašnjeg Vršačkog grada. Pored vremena gradnje, koje se vezuje za kraj 14. ili početak 15. veka, neizvesno je i njeno poreklo. Zatim sledi vožnja autobusom do manastira Mesić.
Arhitektura crkve i kompleksa manastira Mesić nosi obeležja spoja raške i moravske tradicije. Svojom klasicističkom arhitekturom spada u lepše i značajnije primere tog stila na ovom prostoru. Nakon obilaska manastira povratak za Beograd preko Banatskog Novog sela a za Veliku Planu preko Bele Crkve i Kovina.

 

POLAZAK IZ BEOGRADA

POLAZAK IZ VELIKE PLANE

1.500 dinara

1.500 dinara

 

PLAĆANJE ARANŽMANA: 30 % prilikom rezervacije, ostatak 7 dana pre početaka aranžmana
ARANŽMAN RAÐEN NA BAZI 45 PLATIVIH OSOBA PO AUTOBUSU!
20% popust za decu do 12. godina

 

ARANŽMAN OBUHVATA:
* Prevoz na navedenoj relaciji po programu, autobusom turistièke klase,
* Licencirani pratilac grupe,
* Organizacioni troškovi putovanja.

 

ARANŽMAN NE OBUHVATA:
* Ulaznice predviđene programom putovanja: Konkordija - gradski muzej, Apoteka na stepenicama, Vršački zamak> vezana ulaznica > Odrasli – 200 dinara, Ðaci, studenti (sa indeksom) i penzioneri – 100 dinara, Grupne posete (minimum 10 osoba) – 160 dinara, Besplatan ulaz: Deca predškolskog uzrasta (do 7 godina), osobe sa posebnim potrebama i njihova pratnja, èlanovi Srpskog muzejskog društva, ICOM-a, novinari i kolege iz drugih muzeja.
* Posebno osiguranje putnika
* Individualne troškove

 

NAPOMENA:
Sigurni polazak iz Smederevske Palanke za minimum 15 uplaæenih aranžmana!
Za grupnu ulaznicu potrebno je minimum 10 prijavljenih putnika! Prijava prilikom rezervacije. Plaæanje ulaznica u autobusu!
* Agencija zadržava pravo na otkaz ili pomeranje termina u sluèaju prijavljivanja nedovoljnog broja uèesnika najkasnije 5 dana pre polaska na putovanje
* Agencija zadržava pravo promene redosleda pojedinih sadržaja u programu
* Agencija zadržava pravo korekcije cena u sluèaju promena na deviznom tržištu
* Agencija ne snosi odgovornost za eventualne drugaèije usmene informacije o programu putovanja Prema zakonu o turizmu, èlan 79, za jednodnevne izleti (putovanja kraæa od 24h),
nije obezbeðena zaštita u pogledu garancije putovanja

 

program pdf

Poslovnica Novi Beograd

Đorđa Stanojevića 11đ lokal 9

Radno vreme: 10 - 17h
Subotom: 09 - 15h

 

 011/ 6557012

 011/ 6557013

Poslovnica Velika Plana

Momira Gajica 1,

Radno vreme poslovnice: 09h-16h
Subotom: 09h-14h

 

 026 / 514-222, 514-776,

 026 / 514-598, 4150018 i 4150019,

 avio karte 026 / 4150017

Sve informacije na sajtu turističke agencije PLANA TOURS su informativnog karaktera. U cilju potpune pouzdanosti molimo Vas da informacije proverite direktno u agenciji. Hvala na razumevanju.