Banatski lagano - Vršac

|||| |||| ||||

Termin putovanja:
08.08.,09.08., 15.08.,16.08., 22.08.,23.08, 29.08.,30.08.2020.

 

PRVI DAN * Relacija
Velika Plana / Beograd - Kovin - Bela Crkva - Vršac - Beograd / Velika Plana
Polazak u 07.00 h ispred Muzeja 25.maj - Kuća cveća iz Beograda / Polazak u 07.00 h iz Velike Plane sa parkinga ispred hotela Moment i Mc Donalds-a. Vožnja preko Kovina i Bele Crkve do Vršca sa usputnom pauzom na Belocrkvanskim jezerima radi razgledanja i odmora. Nastavak putovanja do Vršca. Razgledanje grada zapoèinje panoramskim obilaskom Vladièanskog dvora (dvor eparhije banatske), sagraðenog u periodu 1757. - 1760. god., u vreme vladike Jovana Georgijeviæa. U okviru zgrade nalazi se kapela Sv. Arhangela Mihajla i Gavrila. Obilazak Saborne Crkve Sv. Nikolaja (saborna crkva ili katedralni hram Sv. Nikole). Zidana je od 1783. do 1785. godine, na istom mestu na kojem se nekada nalazila stara crkva. Nakon toga predviðen je obilazak muzeja Konkordija i stare apoteke. Apoteka potièe iz druge polovine 18. veka i u njoj je 1784. godine otvorena prva vršaèka lekarna pod imenom Kod spasitelja U njoj je izložena zbirka predmeta iz oblasti istorije zdravstva i spomen zbirka Paje Jovanoviæa. Panoramsko razgledanje Rimokatolièke Crkve Sv. Gerharda. Crkva je zidana je na mestu gde se od 1728. godine nalazila prva, stara crkva. Izvedena je u stilu neogotièke arhitekture i jedna je od najlepših i najveæih katolièkih crkava na ovim prostorima. Slobodno vreme za individualni ruèak. Posle ruèka obilazak Vršaèkog Brega na kome se nalazi tvrðava koju svi zovu “Kula”. Tvrðava se nalazi na samom vrhu brda nad gradom i predstavlja ostatak srednjevekovnog utvrðenja, nekadašnjeg Vršaèkog grada. Pored vremena gradnje, koje se vezuje za kraj 14. ili poèetak 15. veka, neizvesno je i njeno poreklo. Zatim sledi vožnja autobusom do manastira Mesiæ.
Arhitektura crkve i kompleksa manastira Mesiã nosi obeležja spoja raške i moravske tradicije.Svojom klasicistièkom arhitekturom spada u lepše i znaèajnije primere tog stila na ovom prostoru. Nakon obilaska manastira povratak za Beograd preko Banatskog Novog sela a za Veliku Planu preko Bele Crkve i Kovina.

 

POLAZAK IZ BEOGRADA

POLAZAK IZ VELIKE PLANE

1.500,00 dinara

1.500,00 dinara

 

PLAÆANJE ARANŽMANA: 30 % prilikom rezervacije, ostatak 7 dana pre poèetaka aranžmana
ARANŽMAN RAÐEN NA BAZI 45 PLATIVIH OSOBA PO AUTOBUSU!
20% popust za decu do 12. godina

 

ARANŽMAN OBUHVATA:
* Prevoz na navedenoj relaciji po programu, autobusom turistièke klase,
* Licencirani pratilac grupe,
* Organizacioni tro{kovi putovanja.

 

ARANŽMAN NE OBUHVATA:
* Ulaznice predviðene programom putovanja: Konkordija - gradski muzej, Apoteka na stepenicama, Vršaèki zamak> vezana ulaznica > Odrasli – 200 dinara, Ðaci, studenti (sa indeksom) i penzioneri – 100 dinara, Grupne posete (minimum 10 osoba) – 160 dinara, Besplatan ulaz: Deca predškolskog uzrasta (do 7 godina), osobe sa posebnim potrebama i njihova pratnja, èlanovi Srpskog muzejskog društva, ICOM-a, novinari i kolege iz drugih muzeja.
* Posebno osiguranje putnika
* Individualne tro{kove

 

NAPOMENA:
Sigurni polazak iz Smederevske Palanke za minimum 15 uplaæenih aranžmana!
Za grupnu ulaznicu potrebno je minimum 10 prijavljenih putnika! Prijava prilikom rezervacije. Plaæanje ulaznica u autobusu!
* Agencija zadržava pravo na otkaz ili pomeranje termina u sluèaju prijavljivanja nedovoljnog broja uèesnika najkasnije 5 dana pre polaska na putovanje
* Agencija zadržava pravo promene redosleda pojedinih sadržaja u programu
* Agencija zadržava pravo korekcije cena u sluèaju promena na deviznom tržištu
* Agencija ne snosi odgovornost za eventualne drugaèije usmene informacije o programu putovanja Prema zakonu o turizmu, èlan 79, za jednodnevne izleti (putovanja kraæa od 24h),
nije obezbeðena zaštita u pogledu garancije putovanja

 

program pdf

Poslovnica Beograd

Nušićeva 21,

Radno vreme: od 10 do 16h
Subotom 9 - 15h

011/ 655-8668

 011/ 655-8669

 011/ 655-7014

 011/ 322-7705

Poslovnica Novi Beograd

Đorđa Stanojevića 11đ lokal 9

Radno vreme: 09 - 20h
Subotom: 09 - 15h

 

 011/ 6557012

 011/ 6557013

Poslovnica Velika Plana

Momira Gajica 1,

Radno vreme poslovnice: 09h-20h
Subotom: 09h-14h

 

 026 / 514-222, 514-776,

 026 / 514-598, 4150018 i 4150019,

 avio karte 026 / 4150017

Sve informacije na sajtu turističke agencije PLANA TOURS su informativnog karaktera. U cilju potpune pouzdanosti molimo Vas da informacije proverite direktno u agenciji. Hvala na razumevanju.