Kanjon Vratne i Rajačke pimnice

|||| |||| ||||

Pimnica je izraz za kuću (vinski podrum) ukopanu najmanje dva metra u zemlju kako bi temperatura što manje varirala. Izraðene su od tesanog kamena (pešèara) i brvana. Kuæe su povezane ulicama, sokacima i trgovima tako da sve to podseæa na mali grad. Jedino što se u ovom gradiæu nikada nije stanovalo. Prostorije izgraðene na spratu nekih pimnica služile su samo za privremeni boravak u vreme berbe i negovanja vina. Nastanak prvih pimnica je vezan za 18. vek kada ih je bilo oko 360, danas ih ima oko 250, od kojih je sad aktivno svega oko 60-tak. S pravom se može reæi da u ovome kamenom gradu stanuje vino.

 

Termin putovanja:

08.08.,09.08., 15.08.,16.08., 22.08.,23.08, 29.08.,30.08.2020.

 

Program putovanja:

 

Velika Plana / Beograd- Veliko Gradište- Donji Milanovac- Negotin- Rajaèke pimnice- Zaječar- Paraćin- Velika Plana / Beograd
Polazak u 07.00 h ispred Muzeja 25.maj - Kuća cveća iz Beograda / Polazak u 07.00 h iz Velike Plane ispred hotela Moment i Mc Donalds-a
Vožnja preko Velikog Gradišta pored Golubaèkog grada koji se sastoji od devet kula povezanih bedemima (sazidan poèetkom 14. veka). Podno zidina Golubaèkog grada prva pauza, prilika za predah ali i fotografije za uspomenu. Posle Golupca oèekuje nas Ðerdapska klisura. Najveæa naša reka tu se probija kroz uski planinski tesnac, a put krivuda po samoj ivici uz obalu. Posle 50-tak kilometara dolazi se do arheološkog nalazišta Lepenski Vir. Fakultativno: obilazak stalne postavke muzeja koji govori o kulturi prvih stanovnika ovoga dela Balkana. Razgledanje muzeja i postavke traje oko 45 minuta.
Posle razgledanja nastavljamo putovanje preko Donjeg Milanovca gde se odvajamo od dunavske magistrale i nastavljamo ka Negotinu sa usputnim obilaskom manastira Vratna, sakriven izmeðu visokih stena planine Miroè, a pored same reke Jabuèe. Lociran u podnožju èuvenih Vratnjanskih kapija. Osnivanje manastira Vratna se pripisuje miljeniku Kralja Milutina, arhiepiskopu Nikodimu u 14. veku. Deo manastira Vratne, posveæenog Vaznesenju Gospodnjem je podignut 1415. godine. Šetnja do kanjona Vratna. Fakultativno: Putujuæi nizvodno stižemo do prvog svoda koji se zove Mala prerast i nalazi se samo 200 m od manastira Vratna. Ova prerast je sve samo ne mala. Visoka je 34 m, dugačka 30 m i široka 15 m. Potom sledi Velika prerast visine 45 m, dužine 23 m i širine 30 m. Nastavak putovanja preko Negotina, uskim krivudavim putem, stižemo u selo Rajac iznad koga se, uzdiže selo vinskih podruma poznato pod nazivom RAJAÈKE PIMNICE. Posle obilaska pimnica i degustacije i kupovine kvalitetnog vina u podrumima, fakultativni ruèak. Pimnice napuštamo u kasnim popodnevnim èasovima. Povratak je predviðen preko Zajeèara, Rtnja, Paraæina i dalje auto putem prema Velikoj Plani / Beogradu. Dolazak u kasnim veèernjim satima na mesto polaska.

 

CENA ARANŽMANA:

POLAZAK IZ BEOGRADA

POLAZAK IZ VELIKE PLANE

2.000,00 dinara

1.600,00 dinara

 

PLAĆANJE ARANŽMANA: 30 % prilikom rezervacije, ostatak 7 dana pre početaka aranžmana
ARANŽMAN RAÐEN NA BAZI 45 PLATIVIH OSOBA PO AUTOBUSU!
20% popust za decu do 12. godina

 

ARANŽMAN OBUHVATA:
Prevoz na navedenoj relaciji po programu, autobusom turističke klase,
Licencirani pratilac grupe,
Organizacioni troškovi putovanja.

 

ARANŽMAN NE OBUHVATA:
Ulaznice predviđene programom putovanja: arheološko nalazište Lepenski vir - odrasli 400,00 dinara, deca 120.00 dinara
Posebno osiguranje putnika

 

NAPOMENA:
Sigurni polazci iz Panèeva i Smederevske Palanke za minimum 15 uplaćenih aranžmana!
Za grupne ulaznice potrebno je minimum 20 prijavljenih putnika! Prijava prilikom rezervacije. Plaćanje ulaznica u autobusu!
Agencija zadržava pravo na otkaz ili pomeranje termina u sluèaju prijavljivanja nedovoljnog broja uèesnika najkasnije 5 dana pre polaska na putovanje
Agencija zadržava pravo promene redosleda pojedinih sadržaja u programu
Agencija zadržava pravo korekcije cena u sluèaju promena na deviznom tržištu
Agencija ne snosi odgovornost za eventualne drugaèije usmene informacije o programu putovanja Prema zakonu o turizmu, èlan 79, za jednodnevne izleti (putovanja kraæa od 24h),
nije obezbeðena zaštita u pogledu garancije putovanja

 

program pdf

Poslovnica Beograd

Nušićeva 21,

Radno vreme: od 10 do 16h
Subotom 9 - 15h

011/ 655-8668

 011/ 655-8669

 011/ 655-7014

 011/ 322-7705

Poslovnica Novi Beograd

Đorđa Stanojevića 11đ lokal 9

Radno vreme: 09 - 20h
Subotom: 09 - 15h

 

 011/ 6557012

 011/ 6557013

Poslovnica Velika Plana

Momira Gajica 1,

Radno vreme poslovnice: 09h-20h
Subotom: 09h-14h

 

 026 / 514-222, 514-776,

 026 / 514-598, 4150018 i 4150019,

 avio karte 026 / 4150017

Sve informacije na sajtu turističke agencije PLANA TOURS su informativnog karaktera. U cilju potpune pouzdanosti molimo Vas da informacije proverite direktno u agenciji. Hvala na razumevanju.