Lisine - vodopad Veliki Buk

Manastir Manasija|Vodopad Veliki Buk|||| Manastir Manasija|Vodopad Veliki Buk|||| Manastir Manasija|Vodopad Veliki Buk||||

Termin putovanja:
31.10.2020. godine

 

Program putovanja:

 

Beograd / Velika Plana- Despotovac - manastir Manasija - Resavska pećina - Lisine - Velika Plana / Beograd
Polazak u 08h ispred Muzeja 25.maj - Kuća cveća iz Beograda /Polazak u 09h iz Velike Plane sa parkinga ispred hotela Moment i Mc Donalds-a.
Putovanje do Despotovca. Obilazak manastira Manasije - sedišta poznate Resavske škole, koji je izgrađen u XV veku od starne Stefana Lazarevića i parka maketa - postavka su srednjovekovni srpski manastiri, izrađeni u razmeri 1:17 u odnosu na objekte u stvarnoj veličini. Makete su urađene kao savršena kopija crkava u realnosti.
Nastavak putovanja do Resavske pećine smeštene u Istočnoj Srbiji na 20 km od Despotovca u krečnjačkom brdu Babina glava.
Spada meðu najveće i najlepše pećine u Srbiji. Obilazak pećine stare oko 45 miliona godina. U nastavku programa putovanje do Srtmostena i obilazak vodopada Veliki buk - Lisine.
Slobodno vreme za ručak, šetnju i odmor.
Povratak u mesto polaska večernjim satima.

 

CENA ARANŽMANA:

POLAZAK IZ BEOGRADA

POLAZAK IZ VELIKE PLANE

1.200 dinara

1.000 dinara

PLAĆANJE ARANŽMANA: 30% prilikom rezervacije, ostatak 7 dana pre početaka aranžmana

 

ARANŽMAN RAÐEN NA BAZI 45 PLATIVIH OSOBA PO AUTOBUSU!
20% popust za decu do 12. godina

 

ARANŽMAN OBUHVATA:
Prevoz na navedenoj relaciji po programu, autobusom turistièke klase,
Licencirani pratilac grupe,
Organizacioni troškovi putovanja.

 

ARANŽMAN NE OBUHVATA:
Ulaznice predviðene programom putovanja: Park maketa Despotovac: 150,00 dinara, Resavska pećina 350,00 dinara
Posebno osiguranje putnika
Moguænost organizovanog ruèka u restoranu na Lisinama
Individualne troškove

 

NAPOMENA:
Sigurni polazci iz Panèeva i Smederevske Palanke za minimum 15 uplaæenih aranžmana!
Za realizaciju izleta potrebno je minimum 20 prijavljenih putnika! Prijava prilikom rezervacije. Plaæanje ulaznica u autobusu!
Agencija zadržava pravo na otkaz ili pomeranje termina u sluèaju prijavljivanja nedovoljnog broja uèesnika najkasnije 5 dana pre polaska na putovanje
Agencija zadržava pravo promene redosleda pojedinih sadržaja u programu
Agencija zadržava pravo korekcije cena u sluèaju promena na deviznom tržištu
Agencija ne snosi odgovornost za eventualne drugaèije usmene informacije o programu putovanja Prema zakonu o turizmu, èlan 79, za jednodnevne izleti (putovanja kraæa od 24h), nije obezbeðena zaštita u pogledu garancije putovanja

 

UZ OVAJ PROGRAM VAŽE OPŠTI USLOVI PUTOVANJA T.A. “PLANA TOURS"

 

program pdf

Poslovnica Novi Beograd

Đorđa Stanojevića 11đ lokal 9

Radno vreme: 10 - 17h
Subotom: 09 - 15h

 

 011/ 6557012

 011/ 6557013

Poslovnica Velika Plana

Momira Gajica 1,

Radno vreme poslovnice: 09h-16h
Subotom: 09h-14h

 

 026 / 514-222, 514-776,

 026 / 514-598, 4150018 i 4150019,

 avio karte 026 / 4150017

Sve informacije na sajtu turističke agencije PLANA TOURS su informativnog karaktera. U cilju potpune pouzdanosti molimo Vas da informacije proverite direktno u agenciji. Hvala na razumevanju.