Obedska bara

|||| |||| ||||

 

Specijalni rezervat prirode Obedska bara nalazi se u jugoistoènom Sremu, kada je pre hiljade godina formirana mrtvaja, od koje je nastala mocvara kakvu danas vidimo. Faunu cine desetine vodenih, mocvarnih, šumskih i livadskih zajednica sa najzanimljivijom zajednicom ptica, 91 vrsta gnezdarica i 128 vrsta prolaznica, zimovalica i lutalica. Ukupno je prebrojano oko 58 hiljada parova ptica, èaplja kašikara, mala bela èaplja, crna roda, patka crnka, orao kliktavac, orao belorepan, soko lastavicar,… Retke biljne vrste su beli lokvanj, žuti lokvanj, barska paprat, barski petolist, mocvarna orhideja,… Austrougarski dvor je 1874. godine proglasio Obedsku baru carskim lovištem, 1919. postaje zaštiãeno kraljevsko lovište dinastije Karaðordeviã. Status specijalnog rezervata prirode Obedska bara nosi od 1993. godine. Specijalni rezervat prirode Obedska bara je pod posebnim režimom zaštite, upisana je u spisak moèvara od meðunarodnog znaèaja, svrstana je u spisak podrucja od izuzetnog znacaja za ptice Evrope.
*Kupinovo je selo na obodu Obedske bare, nastalo kao podgraðe srednjevekovnog grada-tvrdave Kupinika. Pominje se 1388. godine kao grad madarskih kraljeva. Despot Stefan Lazareviã dobio ga je 1404., od 1451. pripada despotima iz loze Brankovica. Podignut je na ostrvu u Obedskoj bari, zidan opekom, sa cetvorougaonom osnovom dimenzije 54×45 metara.
** Crkva Svetog Luke nalazi se pored ruševina grada-tvrðave, podignuta je pre 1486. godine, od kada se u njoj èuvaju mošti despota Stefana. Ima osnovu jednobrodne bazilike, poluoblièasti svod i duboku oltarsku apsidu. Nekada je bila povezana mostom sa gradom.
*** Etno kuca (Etno park Kupinovo), pored crkve Svetog Luke, cini zaštiãena grupacija seoskih okucnica sa bogatom dekoracijom od drveta. Posebna pažnja se poklanjala ulicnom zabatu i tremu.

 

Termin putovanja:
31.10.2020. godine

 

Program putovanja:

 

Velika Plana/ Beogard - Kupinovo - Obedska Bara - Beograd / Velika Plana
Polazak u 07.00 h iz Velike Plane sa parkinga ispred hotela Moment i Mc Donalds-a / Polazak u 08.15 h ispred Muzeja 25.maj - Kuća cveća iz Beograda. Putovanje do Kupinova. Odmor u restoranu “Šanac” lociranog u Etno-kompleksu “najlepšeg sremskog sela”, Kupinova, pored najstarije pravoslavne crkve u Vojvodini, crkve sv. Luke. Nakon predaha i ručka ćemo posetiti etno kuću, etno park i najstariju pravoslavnu crkvu u Vojvodini –crkvu Svetog Luke. Nastavka putovanja do Obedske bare, kraći predah u hotelu „Obedska bara“. Obilazak Specijalnog rezervata prirode sa vode u pratnji lokalnog vodiča-rendžera i vožnja katamaranom: film o Obedskoj bari, upoznavanje sa istorijom rezervata i njegovim vrednostima, florom i faunom uz posmatranje ptica (dvogledom i durbin-spektivom), vožnja katamaranom preko Krstonošica okna (30-40 min.) Slobodno vreme za fakultativni ruèak, obilazak Obedske bare. Uz doplatu možete koristiti usluge: program {umske medicine, kori{æenje kanua, èamca, vožnja biciklom, iznajmljivanje štapova za pecanje... Polazak sa Obedske bare u 18.00 h. Putovanje do mesta polska. Dolazak u ranim veèernjim satima.

 

CENA ARANŽMANA:

 

POLAZAK IZ BEOGRADA

POLAZAK IZ VELIKE PLANE

1.300,00 dinara

1.450,00 dinara

 

PLAÆANJE ARANŽMANA: 30 % prilikom rezervacije, ostatak 7 dana pre poèetaka aranžmana
ARANŽMAN RAÐEN NA BAZI 45 PLATIVIH OSOBA PO AUTOBUSU!

20% popust za decu do 12. godina

 

ARANŽMAN OBUHVATA:
* Prevoz na navedenoj relaciji po programu, autobusom turističke klase,
* Licencirani pratilac grupe,
* Ulaznica sa vožnjom katamaranom i lokalnim vodičem po programu putovanja 300 dinara, u slučaju kiše voznja katamaranom se otkazuje!
* Organizacioni troškovi putovanja.

 

ARANŽMAN NE OBUHVATA:
* Individualne troškove
* Fakultativne aktivnosti: ručak, inajmljivanje bicikla, program šumske medicine, korišćenje čamca, kanua, štapova za pecanje
* Posebno osiguranje putnika

 

NAPOMENA:
Sigurni polazak iz Smederevske Palanke za minimum 15 uplaæenih aranžmana!
Za grupnu ulaznicu potrebno je minimum 25 prijavljenih putnika! Prijava prilikom rezervacije. Plaæanje ulaznica u autobusu!
* Agencija zadržava pravo na otkaz ili pomeranje termina u sluèaju prijavljivanja nedovoljnog broja uèesnika najkasnije 5 dana pre polaska na putovanje
* Agencija zadržava pravo promene redosleda pojedinih sadržaja u programu
* Agencija zadržava pravo korekcije cena u sluèaju promena na deviznom tržištu
* Agencija ne snosi odgovornost za eventualne drugaèije usmene informacije o programu putovanja
* Prema zakonu o turizmu, èlan 79, za jednodnevne izleti (putovanja kraæa od 24h), nije obezbeðena zaštita u pogledu garancije putovanja

 

program pdf

Poslovnica Novi Beograd

Đorđa Stanojevića 11đ lokal 9

Radno vreme: 10 - 17h
Subotom: 09 - 15h

 

 011/ 6557012

 011/ 6557013

Poslovnica Velika Plana

Momira Gajica 1,

Radno vreme poslovnice: 09h-16h
Subotom: 09h-14h

 

 026 / 514-222, 514-776,

 026 / 514-598, 4150018 i 4150019,

 avio karte 026 / 4150017

Sve informacije na sajtu turističke agencije PLANA TOURS su informativnog karaktera. U cilju potpune pouzdanosti molimo Vas da informacije proverite direktno u agenciji. Hvala na razumevanju.