Srebrno jezero

|||| |||| ||||

 

Termini putovanja:
31.10.2020. godine

 

Program putovanja:
* RELACIJA: Velika Plana / Beograd - Viminacium - Tumane - Golubaèki grad- Srebrno Jezero - V. Plana / Beograd
Polazak iz Beograda u 07.00 h ispred muzeja 25.maj - Kuæa cveæa. / Polazak u 08.00 h iz Velike Plane sa parkinga ispred hotela
Moment i Mc. Donalds-a. Putovanje do Kostolca i obližnjeg Arheološkog parka Viminacium. Obilazak jednog od najznaèajnijih
kulturnih turistièkih znamenitosti Srbije. Rimski vojni logor i grad nastao je u I i trajao do poèetka VII veka. Bio je jedan od najznaèajnijih legijskih logora na Dunavu, a izvesno vreme i glavni grad rimske provincije Gornje Mezije (Moesie Superior), koja je obuhvatala najveæi deo Srbije, severnu Makedoniju i deo severozapadne Bugarske.
U nastavku programa putovanje do manatira Tumane, jedne od naposeæenije svetinje Srpske pravoslavne crkve u Srbiji,posebno poznate po isceljenjima vernika koji su se molili nad moštima svetaca Zosima i Jakova, koje tu poèivaju. Obilazak manastira.
U nastavku programa panoramsko razgledanje srednjovekovne Golubaèke tvrðave, spomenik kulture od izuzetnog znaèaja lociranne u Nacionalnom parku Ðerdap, na desnoj obali Dunava, 4 km nizvodno od današnjeg naselja. Smeštene na visokim liticama, na mestu na kom se reka sužava, na samom ulazu u Ðerdapsku klisuru.
Putovanje do Srebrnog jezera koje je zbog svoje izuzetne lepote i velièine nazvano i "srpsko more". Razgledanje jezera. Slobodno vreme za ruèak u nekom od mnogobrojnih restorana na jezeru.
Polazak za Veliku Planu / Beograd u ranim veèernjim satima. Dolazak u mesto polaska oko 21.00 h

 

POLAZAK IZ BEOGRADA

POLAZAK IZ VELIKE PLANE

1.300 dinara

1.200 dinara

 

PLAÆANJE ARANŽMANA: 30 % prilikom rezervacije, ostatak 7 dana pre poèetaka aranžmana
ARANŽMAN RAÐEN NA BAZI 45 PLATIVIH OSOBA PO AUTOBUSU!
20% popust za decu do 12. godina

 

ARANŽMAN OBUHVATA:
* Prevoz na navedenoj relaciji po programu, autobusom turistièke klase,
* Licencirani pratilac grupe,
* Organizacioni troškovi putovanja.

 

ARANŽMAN NE OBUHVATA:
* Ulaznice predviðene programom putovanja:
Viminacijum: cena za prijavljenih do 30 osoba 600,00 dinara, preko 30 osoba 500,00 dinara, penzioneri i uèenici 400,00 dinara Golubaèki grad: grupna ulaznica: 450,00 dinara
* Posebno osiguranje putnika
* Individualne troškove

 

NAPOMENA:
Sigurni polazci iz Panèeva i Smederevske Palanke za minimum 15 uplaæenih aranžmana!
Za realizaciju izleta potrebno je minimum 30 prijavljenih putnika! Prijava prilikom rezervacije. Plaæanje ulaznica u autobusu!
* Agencija zadržava pravo na otkaz ili pomeranje termina u sluèaju prijavljivanja nedovoljnog broja uèesnika najkasnije 5 dana pre polaska na putovanje
* Agencija zadržava pravo promene redosleda pojedinih sadržaja u programu
* Agencija zadržava pravo korekcije cena u sluèaju promena na deviznom tržištu
* Agencija ne snosi odgovornost za eventualne drugaèije usmene informacije o programu putovanja Prema zakonu o turizmu, èlan 79, za jednodnevne izleti (putovanja kraæa od 24h),
nije obezbeðena zaštita u pogledu garancije putovanja

 

program pdf

Poslovnica Novi Beograd

Đorđa Stanojevića 11đ lokal 9

Radno vreme: 10 - 17h
Subotom: 09 - 15h

 

 011/ 6557012

 011/ 6557013

Poslovnica Velika Plana

Momira Gajica 1,

Radno vreme poslovnice: 09h-16h
Subotom: 09h-14h

 

 026 / 514-222, 514-776,

 026 / 514-598, 4150018 i 4150019,

 avio karte 026 / 4150017

Sve informacije na sajtu turističke agencije PLANA TOURS su informativnog karaktera. U cilju potpune pouzdanosti molimo Vas da informacije proverite direktno u agenciji. Hvala na razumevanju.